Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Jaką umowę i z kim ją podpisać ...?

Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami świadczy swoje usługi, czyli zawodowo wykonuje czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów:

1nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

2nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego,

3najmu lub dzierżawy nieruchomości,

4innych, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części

Zakres czynności pośrednika określa umowa pośrednictwa. Są to z reguły czynności jednorazowe, ale dotyczące różnych stosunków związanych z obrotem. Niewątpliwie, są to czynności polegające na promocji i reklamie nieruchomości, prezentacji nieruchomości, pomocy w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do zawarcia transakcji, skojarzeniu stron transakcji, umówieniu notariusza, pomocy przy wyborze kredytu hipotecznego czy informowaniu Klienta o efektach pracy. Umowy pośrednictwa powinna być sporządzona w formie pisemnej. W razie jej niezachowania przyjmuje się bowiem, że oświadczenia woli nie zostały złożone i tym samym nie zawiązał się węzeł prawny pośrednictwa.


Jakie są rodzaje umów pośrednictwa?

Praktyka obrotu nieruchomościami doprowadziła do wykształcenia się dwóch rodzajów umów pośrednictwa:

- umowa „otwarta”

- umowa „na wyłączność”

Różniący obie umowy element wyłączności znacząco wpływa na charakter współpracy, prawa i obowiązki stron, a także zaangażowanie pośrednika. Zarówno umowa otwarta jak i na wyłączność może być zawarta na określony termin bądź bezterminowo.

Umowa otwarta

Istotą umowy „otwartej” jest możliwość zawarcia takiej umowy z wieloma pośrednikami równocześnie nie mając wpływu na to kto i w jaki sposób szuka kontrahenta. W umowie „otwartej” pośrednik zobowiązuje się do wykonywania czynności pośrednictwa a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wypadku dojścia do transakcji na skutek podjętych przez konkretnego pośrednika czynności. Przy takiej umowie tylko pozornie zwiększa się skuteczność sprzedaży nieruchomości. Podstawową wadą takiej umowy jest fakt, że pośrednicy nie angażują się w pełni finansowo i czasowo w realizację takiego zlecenia, ponieważ nie mają pewności czy nawet dochowując najwyższych starań i zaangażowania nieruchomość nie zostanie sprzedana przez innego pośrednika lub samego właściciela. W takim przypadku ich nakłady finansowe i poświęcony czas ofercie pozostaną bez wynagrodzenia. Umowa otwarta i pozorna korzyść z niej wynikająca, tj. możliwość równoległej współpracy z wieloma pośrednikami jest niwelowana poprzez praktykę pośredników przedstawiania oferty w sposób bardziej anonimowy. Pośrednicy w obawie przed pozbawieniem się możliwości otrzymania wynagrodzenia ukrywają lokalizację nieruchomości do momentu przekazania go w formie pisemnej Klientowi. Taka sytuacja w dużym stopniu utrudnia skuteczną promocję, np. przez Internet, ogłoszenia prasowe, informacje telefoniczne, prezentacje multimedialne rozsyłane do potencjalnych Klientów.

Umowa na wyłączność

Umowa na wyłączność przyznaje pośrednikowi wyłączne prawo do oferowania danej nieruchomości. W takim przypadku Klient nie może powierzyć dokonania transakcji innym pośrednikom. Skojarzenie stron transakcji należy wyłącznie do jednego pośrednika. Aby umowa mogła być uznana za zawartą z prawem wyłączności, musi zawierać w tym przedmiocie postanowienie.

W praktyce umowa na wyłączność jest korzystniejsza dla obydwu stron. Z jednej strony nakłada na pośrednika obowiązek szczególnej aktywności co sprawia, że zainteresowany Klient szybciej dokona transakcji. Z drugiej strony pośrednik ma gwarancję, że jego zaangażowanie będzie wynagrodzone zgodnie z umową pośrednictwa. Pośrednik ma prawo do prowizji zawsze jeżeli w czasie trwania umowy pośrednictwa zostanie zawarta transakcja.

Pośrednik mający wyłączność na ofertę może bez obaw bardzo szeroko reklamować daną nieruchomość i to zarówno w internecie jak i przesyłając ofertę do innych współpracujących pośredników z dokładnym adresem nieruchomości. Dzięki podpisaniu umowy na wyłączność, istnieje możliwość otwartego oglądania nieruchomości czy nawet spotkań z właścicielem bez ryzyka, że firma pośrednictwa zostanie pominięta przy finalizowaniu transakcji.

Ta sama sytuacja występuje, gdy poszukujecie Państwo nieruchomości. Pośrednik nie ogranicza się wtedy do zaoferowania własnych obiektów, ale aktywnie szuka pożądanej nieruchomości na całym rynku tzn. u innych pośredników, na internetowych platformach ogłoszeniowych, w gazetach oraz wśród ofert prywatnych.

Umowa na wyłączność znacznie przyśpiesza obrót nieruchomościami oraz zapewnia komfort Klientom, którzy nie angażują swojego czasu na kontakt z wieloma pośrednikami.

Umowę na wyłączność można podpisać na czas określony albo bezterminowo. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umowy podpisanej na czas określony, gdy strony skojarzone przez pośrednika doprowadzą do sfinalizowania transakcji po wygaśnięciu umowy, to pośrednik zgodnie z umową ma prawo do swojej prowizji.

Korzyści płynące z zawarcia z nami umowy na wyłączność:

- Kontaktujecie się Państwo wyłącznie z naszym Biurem Nieruchomości, co znacząco oszczędza Państwa czas.

- Nasz Klient nie musi podpisywać umów z wieloma pośrednikami, aby zwiększyć szansę szybszej transakcji. Nasze Biuro współpracuje z innymi biurami z regionu radomskiego co znacznie zwiększa jej upublicznienie i sprzedaż (ew. zakup lub wynajem) Państwa nieruchomości.

- W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do oferty (np. cena) bądź umowy Klient dokonuje ich tylko w jednym biurze.

- Podpisanie umowy na wyłączność pozwala na ścisłą współpracę z pośrednikiem, który może reklamować nieruchomość w sposób otwarty, bez ukrywania adresu, używając w reklamie zdjęć i szczegółowych danych o nieruchomości.

- Oszczędzacie Państwo swój czas. Pośrednik ustala z innymi biurami terminy prezentacji nieruchomości. Dzięki czemu nasz Klient nie musi organizować harmonogramu spotkań. Ustala on jedynie ramy czasowe, a pośrednik ustala grafik spotkań, który Klient dostaje gotowy do akceptacji.

- Podpisując jedną umowę na wyłączność jesteście Państwo zobowiązani do zapłaty prowizji tylko jednemu pośrednikowi i nie ryzykujecie, że kolejne Agencje Nieruchomości upomną się o wynagrodzenie za pracę włożoną w promocję oferty.

Z naszej strony polecamy Państwu umowę na wyłączność, która daje gwarancję szybszego dokonania transakcji przy naszym pełnym zaangażowaniu w skuteczne sfinalizowanie oczekiwanej przez Państwa umowy!

Zadzwoń +48 502 179 433
Napisz do nase-mail
Odwiedź nas Plac Jagielloński 1, Radom